جستجو
نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  آخرین مطالب سایت
  آخرین اخبار و اطلاعیه ها

  پست 78

  دوستان سلام با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها قبل از ای آر پی ، استاندارد ایزو 9001 را اخذ نمو ده اند یا همزمان درگیر آن هستند، یکی از مواردی که در پروژه های پیاده سازی ای آر پی ها باید در نظر داشت ارتباط بهترین روش های این سیستم ها با الزامات استاندارد ایزو 9001 و فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت جاری در سازمان می باشد. در واقع درک اینکه کدام الزام استاندارد ایزو 9001 در فرایند کدام روش اجرایی در نظر گرفته شده و کدام زیر سیستم ای آر پی این فرایند را پشتیبانی می کند، بسیار حائز اهمیت است. بعضی از فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت بر بهترین روش های نرم افزار ERP انطباق دارند اما در بعضی موارد الزامات استاندارد ایزو 9001 با فرایندهایی خارج از ای آر پی باید پاسخ داده شوند. از آنجایی که اکثر متخصصین ای آر پی اشرافی بر الزامات استاندارد ایزو 9001 ندارند و نمی دانند هر زیر سیستم با فرایندهای کدام روش های اجرایی سیستم کیفیت درگیر می شود، برای رفع این نقیصه باید یک فایل تهیه شود که در آن الزامات استاندارد ایزو 9001 با فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و زیر سیستم های نرم افزار ای آر پی مرتبط شوند. البته این ارتباط بستگی به طراحی فرایندهای سیستم کیفیت ساز مانها دارد اما بخش بزرگی از آن برای همه سازمانها یکسان است. در ادامه فرایندهای مستند شده در روش های اجرایی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 باید گردش کار نرم افزارهای ای آر پی را نیز تشریح کنند. به هر صورت تسلط بر این دانش را همه مدیران ارشد و خصوصاً مدیران سیستم و مدیران تضمین کیفیت در همه سازمان ها نیاز دارند.
  مرکز آموزش مجازی صنعتی- کلاسینو

  دسته بندی : پست ها
  تاریخ انتشار : 05 / 11 / 2021
  لینک کوتاه : http://www.classyno.com/?p=1778
  کلاسینو

  دکتر فرزاد رعایت صنعتی

  نظرات