جستجو
آخرین مطالب سایت
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

راهکارهای آموزش الکترونیکی در سازمان ها

تاریخ انتشار : 14 / 03 / 2017
ادامه مطلب

تولید انواع محتوا از فایل های پاورپوینت

تاریخ انتشار : 13 / 03 / 2017
ادامه مطلب

ارکان آموزش موج دوم

تاریخ انتشار : 12 / 03 / 2017
ادامه مطلب

یادگیری نسل های مختلف

تاریخ انتشار : 12 / 03 / 2017
ادامه مطلب

آموزش موج سوم

تاریخ انتشار : 11 / 03 / 2017
ادامه مطلب

تغییر در فرایند آموزش

تاریخ انتشار : 10 / 03 / 2017
ادامه مطلب

روند تکامل سیستم های آموزشی

تاریخ انتشار : 10 / 03 / 2017
ادامه مطلب

ابعاد آموزش مجازی

تاریخ انتشار : 09 / 03 / 2017
ادامه مطلب

آموزش های مجازی موجود در بازار

تاریخ انتشار : 08 / 03 / 2017
ادامه مطلب

هرم یادگیری

تاریخ انتشار : 07 / 03 / 2017
ادامه مطلب

نیاز به آموزش مجازی

تاریخ انتشار : 07 / 03 / 2017
ادامه مطلب