جستجو
آخرین مطالب سایت
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دوره تولید ناب

شیوه تولید ناب که جایگزین تولید انبوه فورد شده است، برای تمامی متخصصین مفید بوده و شامل پنج درس می باشد.

70000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس فروش و مدیریت ناب

تفاوت های بنیادین تولید انبوه و تولید ناب در فرایند فروش و نحوه مدیریت کارکنان و مالکیت شرکت نیز مشهود است.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس طراحی و تکوین و زنجیره تأمین ناب

تولید ناب برای فرایندهای طراحی محصول جدید در امور مهندسی ، و فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین نیز ایده هایی دارد.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس تولید بموقع 2

مفاهیم تخصصی تولید در این دو درس تشریح می شوند. تولید بموقع با ساختاری که ماندن توصیف می کند بسیار شکیل است .

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس تولید بموقع 1

ووماک و جونز بر این اعتقاد هستند که تولید ناب در سطح کارخانه همان سیستم تولید تویوتا یا تولید بموقع است .

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس تاریخچه و فلسفه تولید ناب

مهمترین بخش از تولید ناب شناخت ساختار این دانش است. در این درس ارتباط تولید ناب و سیستم تولید تویوتا تشریح می شود.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید