جستجو
آخرین مطالب سایت
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دوره جامع مدیریت تولید و تفکر ناب

دوره جامع کلاسی نو

این دوره علاوه بر مفاهیم مدیریت تولید ناب ، پیش نیازهای تخصصی و ترسیم و آنالیز جریان ارزش را نیز شامل می شود .

100000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس فروش و مدیریت ناب

تفاوت های بنیادین تولید انبوه و تولید ناب در فرایند فروش و نحوه مدیریت کارکنان و مالکیت شرکت نیز مشهود است.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس طراحی و تکوین و زنجیره تأمین ناب

تولید ناب برای فرایندهای طراحی محصول جدید در امور مهندسی ، و فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین نیز ایده هایی دارد.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس تولید بموقع 2

مفاهیم تخصصی تولید در این دو درس تشریح می شوند. تولید بموقع با ساختاری که ماندن توصیف می کند بسیار شکیل است .

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس تولید بموقع 1

ووماک و جونز بر این اعتقاد هستند که تولید ناب در سطح کارخانه همان سیستم تولید تویوتا یا تولید بموقع است .

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس تاریخچه و فلسفه تولید ناب

مهمترین بخش از تولید ناب شناخت ساختار این دانش است. در این درس ارتباط تولید ناب و سیستم تولید تویوتا تشریح می شود.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس انواع فرایندهای صنعتی

در این درس مفاهیم مربوط به انواع فرایندهای تولیدی برای مهندسین غیر از رشته مهندسی صنایع تشریح می شوند.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

در این درس یکی از رایج ترین شیوه های برنامه ریزی که پایه و اساس تفکر متخصصین تولید انبوه است معرفی می شود.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس جهان بینی صنعتی الوین تافلر

این درس برای تمامی مهندسین و دانشجویان رشته های مهندسی که در ارتباط با تولید فعالیت می نمایند، مفید است.

0 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس ترسیم و آنالیز نقشه جریان ارزش VSM

این ابزار در تحلیل و بهبود هر فرایندی چه تولیدی و چه خدماتی می باشد و یادگیری آن برای همه مفید است.

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید