جستجو
نوشته‌های تازه
آخرین دیدگاه‌ها
  آخرین مطالب سایت
  آخرین اخبار و اطلاعیه ها

  درس سیستم برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

  این درس به عنوان بخشی از دوره مدیریت انبار و موجودی ها برای مدیران و کارشناسان انبار طراحی شده است.

  20000 تومان
  توضیحات محصول / خرید

  درس سیستم اطلاعاتی انبار

  این درس به عنوان بخشی از دوره مدیریت انبار و موجودی ها برای مدیران و کارشناسان انبار طراحی شده است.

  20000 تومان
  توضیحات محصول / خرید

  درس سیستم فیزیکی انبار

  این درس به عنوان بخشی از دوره مدیریت انبار و موجودی ها برای مدیران و کارشناسان انبار طراحی شده است.

  20000 تومان
  توضیحات محصول / خرید

  درس استراتژی ها و دانش انبار

  این درس به عنوان بخشی از دوره مدیریت انبار و موجودی ها برای مدیران و کارشناسان انبار طراحی شده است.

  20000 تومان
  توضیحات محصول / خرید

  درس تعاریف و مفاهیم انبار

  این درس به عنوان بخشی از دوره مدیریت انبار و موجودی ها برای مدیران و کارشناسان انبار طراحی شده است.

  20000 تومان
  توضیحات محصول / خرید

  دوره مدیریت انبار و موجودی ها

  این دوره برای مدیران و کارشناسان انبار و برنامه ریزی طراحی شده و شامل 6 درس می شود.

  95000 تومان
  توضیحات محصول / خرید

  درس برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

  در این درس یکی از رایج ترین شیوه های برنامه ریزی که پایه و اساس تفکر متخصصین تولید انبوه است معرفی می شود.

  15000 تومان
  توضیحات محصول / خرید