جستجو
آخرین مطالب سایت
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دوره مدلسازی فرایندهای کسب و کار

این دوره برای آموزش سریع مدیران و کارشناسان سازمانهای تولیدی و خدماتی طراحی شده است

50000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس آشنایی با نرم افزار Bizagi Modeler

این درس به عنوان بخشی از دوره مدلسازی فرایندهای کسب و کار برای مدیران و کارشناسان طراحی شده است

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس آموزش مقدماتی استاندارد BPMN2

این درس به عنوان بخشی از دوره مدلسازی فرایندهای کسب و کار برای مدیران و کارشناسان طراحی شده است.

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

درس مقدمه ای بر مدلسازی فرایندهای کسب و کار

این درس به عنوان بخشی از دوره مدلسازی فرایندهای کسب و کار برای مدیران و کارشناسان طراحی شده است.

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید